Technológia stavby

Technológia výroby spočíva v montáži sendvičových panelov, ktorých nosnú časť tvorí konštrukcia z KVH hranolov, alebo lepených (DUO, TRIO) lamelových hranolov. Priestor medzi nosnými stojkami je vyplnený tepelnou izoláciou z minerálnej vlny. Táto stena je obojstranne opláštená OSB 3 doskou hr. 15 mm, pričom zo strany interiéru je tepelná izolácia chránená parobrzdou. V interiéry tvorí pohľadovú časť obklad zo SDK dosiek hr. 12,5 mm. Exteriér tvorí systém zateplenia z plystyrénu, alebo minerálnej vlny s vonkajšou tenkovrstvou omietkou.
Technológia výroby pri difúzne otvorených konštrukciách je veľmi podobná, má však svoje špecifiká. Viac o tejto technológii sa dočítate v časti DIFÚZNE OTVORENÉ STENY.

1.

EPS poly

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1. Zateplovací systém

Sendvičový panel je zvonka zeteplený polystyrénom alebo minerálnou vlnou. Hrúbku a materiál izolačného systému je možné meniť podľa požiadaviek zákazníka. Najčastejšie používané sú hrúbky 80 mm a 100 mm. Výstužnú vrstvu tvorí armovacia sieťka. Po armovaní je nanášaný penetračný náter, po ktorom nasleduje tenkovrstvá omietka.

2. Stužujúca OSB III doska/ Durelis

Stužujúca OSB III doska slúži okrem stuženia a ,,previazania" konštrukcie aj ako parobrzdná vrstva a tlakotesná rovina. Okrem OSB III dosky môže byť použitý  tiež DURELIS, ktorý svojimi vlastnosťami  prevyšuje OSB III dosku. Používaná hrúbka oboch materiálov je 15 mm.

3. Rámová konštrukcia

Rámová konštrukcia tvorí nosnú časť sendvičovej steny. Môže byť vyhotovená z rôznych druhov drevených materiálov. To, z akého materiálu sa dom vyrába závisí od finančných možností a náročnosti samotného zákazníka. 
Najmenej finančne náročná je možnosť použitia smrekového reziva, ktoré musí byť vysušené na 15%. Pri použití tohoto materiálu je síce úspora peňazí, ale má to dopad na kvalitu stavby. Jedná sa o presnosť, možnosť ďalšieho ,,pracovania" materiálu a tým aj celkový dojem.
Ďalším materiálom, ktorý je možné použiť sú KVH hranoly. Cena je síce o niečo vyššia, ako pri klasickom rezive, ale kvalita materiálu je neporovnateľne vyššia. Dalo by sa povedať, že KVH hranoly sú zlatou strednou cestou medzi finančnou náročnosťou a kvalitou. 
Na rámovú konštrukciu je taktiež možné použiť lepené DUO,TRIO lamelové hranoly, ktoré sú síce finančne náročnejšie, ale čo sa týka použitia pri drevostavbách, sú materiálom, ktorý sa najviac približuje ideálu.

4. Tepelná izolácia

Vzniknutý priestor v rámovej konštrukcii je vyplnený tepelnou izoláciou hr 120 mm. Tu máme taktiež na výber z viacerých materiálov. Najviac používanými sú ISOVER, NOBASILCLIMATIZER PLUS. Každý z týchto materiálov spĺňa najvyššie nároky na kvalitné bývanie. 

5. Parozábrana/ Parobrzda

Parozábrana zabraňuje prestupu vlhkosti z interiéru do tepelnej izolácie (v zime), a ani z izolácie do interiéru v lete. V súčasnosti sa čoraz viac používa parobrzda, ktorej výhodou je schopnosť spätnej difúzie počas leta, kedy sa vlhkosť z izolácie uvoľňuje do interiéru. 

6.  OSB III doska/ Durelis

Stužujúca OSB III doska slúži okrem stuženia a ,,previazania" konštrukcie aj ako parobrzdná vrstva a tlakotesná rovina. Okrem OSB III dosky môže byť použitý  tiež DURELIS, ktorý svojimi vlastnosťami  prevyšuje OSB III dosku. Používaná hrúbka oboch materiálov je 15 mm. 

7. SDK dosky Rigips

Pohľadová časť interiéru je tvorená doskami Rigips (RB, RBI, RF).