Profil firmy


  • Spoločnosť SKS Woodmont s.r.o. so sídlom v Bielom Kostole vznikla zápisom do Obchodného registra Okresného súdu v Trnave dňa 15. 11. 2008.
  • SKS Woodmont s.r.o. je slovenská stavebná spoločnosť pôsobiaca na domácom trhu.
    Hlavnou činnosťou je výstavba montovaných drevodomov. Ponúkame tiež výstavbu murovaných stavieb a  rekonštrukcie bytov a rodinných domov v akomkoľvek rozsahu.
    Našim cieľom je uspokojiť požiadavky zákazníka za dostupné ceny.