SKS Woodmont - montované domy

Spoločnosť SKS Woodmont s.r.o. so sídlom v Bielom Kostole vznikla zápisom do Obchodného registra Okresného súdu v Trnave dňa 15. 11. 2008.SKS Woodmont s.r.o. je slovenská stavebná spoločnosť pôsobiaca na domácom trhu.
Hlavnou činnosťou je výstavba montovaných drevodomov. Ponúkame tiež výstavbu murovaných stavieb a  rekonštrukcie bytov a rodinných domov v akomkoľvek rozsahu.
Našim cieľom je uspokojiť požiadavky zákazníka za dostupné ceny.  

Montované drevodomy

V tejto časti Vám ponúkame dôležité informácie, týkajúce sa výstavby drevodomov.

Dozviete sa podrobnosti a technológie výroby, ale taktiež si môžete pozrieť aj naše hotové stavby prípadne realizácie na ktorých momentálne pracujeme.

Murované stavby

Naša spoločnosť Vám ponúka aj kompletné služby pri stavbe murovaných domov.

Ak potrebuje Váš dom alebo byt rekonštrukciu, poskytneme Vám kompletné služby od odborného poradenstva,cez vypracovanie statického posudku až po finálnu realizáciu