Technológia výroby


 
 • Technológia výroby spočíva v montáži sendvičových panelov, ktorých nosnú časť tvorí konštrukcia z KVH hranolov, alebo lepených (DUO, TRIO) lamelových hranolov. Priestor medzi nosnými stojkami je vyplnený tepelnou izoláciou z minerálnej vlny. Táto stena je obojstranne opláštená OSB 3 doskou hr. 15 mm, pričom zo strany interiéru je tepelná izolácia chránená parobrzdou. V interiéry tvorí pohľadovú časť obklad zo SDK dosiek hr. 12,5 mm. Exteriér tvorí systém zateplenia z plystyrénu, alebo minerálnej vlny s vonkajšou tenkovrstvou omietkou.
  Technológia výroby pri difúzne otvorených konštrukciách je veľmi podobná, má však svoje špecifiká. Viac o tejto technológii sa dočítate v časti DIFÚZNE OTVORENÉ STENY. 

1.

EPS poly
 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.


 • 1. Zateplovací systém

 • Sendvičový panel je zvonka zeteplený polystyrénom alebo minerálnou vlnou. Hrúbku a materiál izolačného systému je možné meniť podľa požiadaviek zákazníka. Najčastejšie používané sú hrúbky 80 mm a 100 mm. Výstužnú vrstvu tvorí armovacia sieťka. Po armovaní je nanášaný penetračný náter, po ktorom nasleduje tenkovrstvá omietka.
 • 2. Stužujúca OSB III doska/ Durelis

 • Stužujúca OSB III doska slúži okrem stuženia a ,,previazania" konštrukcie aj ako parobrzdná vrstva a tlakotesná rovina. Okrem OSB III dosky môže byť použitý  tiež DURELIS, ktorý svojimi vlastnosťami  prevyšuje OSB III dosku. Používaná hrúbka oboch materiálov je 15 mm.
 • 3. Rámová konštrukcia

 • Rámová konštrukcia tvorí nosnú časť sendvičovej steny. Môže byť vyhotovená z rôznych druhov drevených materiálov. To, z akého materiálu sa dom vyrába závisí od finančných možností a náročnosti samotného zákazníka. 
  Najmenej finančne náročná je možnosť použitia smrekového reziva, ktoré musí byť vysušené na 15%. Pri použití tohoto materiálu je síce úspora peňazí, ale má to dopad na kvalitu stavby. Jedná sa o presnosť, možnosť ďalšieho ,,pracovania" materiálu a tým aj celkový dojem.
  Ďalším materiálom, ktorý je možné použiť sú KVH hranoly. Cena je síce o niečo vyššia, ako pri klasickom rezive, ale kvalita materiálu je neporovnateľne vyššia. Dalo by sa povedať, že KVH hranoly sú zlatou strednou cestou medzi finančnou náročnosťou a kvalitou. 
  Na rámovú konštrukciu je taktiež možné použiť lepené DUO,TRIO lamelové hranoly, ktoré sú síce finančne náročnejšie, ale čo sa týka použitia pri drevostavbách, sú materiálom, ktorý sa najviac približuje ideálu.
 • 4. Tepelná izolácia

 • Vzniknutý priestor v rámovej konštrukcii je vyplnený tepelnou izoláciou hr 120 mm. Tu máme taktiež na výber z viacerých materiálov. Najviac používanými sú ISOVER, NOBASIL a CLIMATIZER PLUS. Každý z týchto materiálov spĺňa najvyššie nároky na kvalitné bývanie. 
 • 5. Parozábrana/ Parobrzda

 • Parozábrana zabraňuje prestupu vlhkosti z interiéru do tepelnej izolácie (v zime), a ani z izolácie do interiéru v lete. V súčasnosti sa čoraz viac používa parobrzda, ktorej výhodou je schopnosť spätnej difúzie počas leta, kedy sa vlhkosť z izolácie uvoľňuje do interiéru. 
 • 6.  OSB III doska/ Durelis

 • Stužujúca OSB III doska slúži okrem stuženia a ,,previazania" konštrukcie aj ako parobrzdná vrstva a tlakotesná rovina. Okrem OSB III dosky môže byť použitý  tiež DURELIS, ktorý svojimi vlastnosťami  prevyšuje OSB III dosku. Používaná hrúbka oboch materiálov je 15 mm. 
 • 7. SDK dosky Rigips

 • Pohľadová časť interiéru je tvorená doskami Rigips (RB, RBI, RF).